Raspored sati za nadoknade 5.a

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 5.a razredu do kraja nastavne godine. Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.  Raspored sati_5a_2.05.2017._6.05.2017 Raspored sati_5a_9.05.2017. Raspored sati_5a_16.05.2017.

Raspored sati za nadoknade 4.a

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 4.a razredu do kraja nastavne godine. Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.   Raspored sati_4a_6.05.2017 Raspored sati_4a_10.05.2017 Raspored sati_4a_19.05.2017 Raspored sati_4a_27.04.2017._28.04.2017

Raspored sati za nadoknade_3a_3b

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 3.a i 3.b razredu do kraja nastavne godine. Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.  Raspored sati 3a_3b_20.05.2017 Raspored sati…

U utorak, 11.04.2017., 4. d je oslobođen nastave u školi

S obzirom da se zbog službene odsutnosti vanjskih suradnica Marije Novak i Biljane Fundak Bihar u utorak, 11.04.2017., i srijedu, 12.04.2017., neće održati stručna nastava, došlo je do promjena u rasporedu sati na sljedeći način. Nastava Hrvatskog jezika se sa utorka, 11.04.2017., prebacuje na srijedu, 12.04.2017., 5. i 6. sat jutarnje smjene u učionici broj 3. Dakle,…