Izradba i obrana završnog rada u školskoj godini 2015./2016.

Dragi maturanti, ovdje možete pregledati i preuzeti vremenike, stručna područja kao i teme za izradbu i obranu završnog rada za smjerove medicinska sestra/ medicinski tehničar opće njege, zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka te primalja asistentica. Medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege i Primalja asistentica Zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka